Nasze usługi

Outsourcing pracowników


W przypadku kiedy świadczymy usługę outsourcingu pracowników – zatrudnienia zewnętrznego, umowy o pracę podpisywane są bezpośrednio z firmą HSK CONSULTING. 

Nasza firma oferuje skuteczne systemy szkoleń oraz indywidualne sesje treningowe i coachingowe dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

W outsourcingu pracowników to Państwo – nasz Zleceniodawca pełnicie rolę bezpośredniego przełożonego pracownika. Oznacza to, że Państwo:

 • organizują pracę pracownikom zatrudnienia zewnętrznego, 
 • oceniają polecone do wykonania pracownikowi HSK zadania,
 • akceptują urlopy zgodnie z planem urlopowym i aktualnym zapotrzebowaniem na pracę.

HSK Consulting natomiast przekazuje pracownikowi informacje dotyczące zatrudnienia, do przekazywania których uprawniony jest pracodawca czyli informacje o:

 • zmianie wynagrodzenia,
 • zmianie stanowiska, 
 • chęci kontynuowania zatrudnienia,
 • braku możliwości kontynuowania zatrudnienia. 

W ramach usługi zatrudnienia zewnętrznego zapewniamy Zleceniodawcom:

 • szybką i skuteczną rekrutację pracowników zewnętrznych zgodnie z określonym przez Państwa profilem kompetencyjnym,
 • zatrudnienie i oddelegowanie pracowników do pełnej dyspozycji Państwa firmy,
 • prowadzenie akt osobowych zatrudnianych pracowników,
 • zawieranie umów o pracę, 
 • naliczanie i wypłatę wynagrodzeń (wypłaty wynagrodzeń zawsze w terminie), 
 • nadzór nad badaniami lekarskimi i urlopami, 
 • prowadzanie wszelkich czynności administracyjnych związanych z obsługą pracowników zewnętrznych (ZUS, US, wystawianie pracownikom dokumentacji, np. zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, świadectwa pracy, RMUA, PIT, RP-7),
 • zawieranie umów i koordynację współpracy z dostawcami usług: firmami ubezpieczeniowymi, szkołami językowymi, opieka medyczna, inne benefity pozapłacowe,
 • administrowanie narzędziami pracy.

Co zyskuje się decydując się na zatrudnienie zewnętrzne – outsourcing pracownika:

 • rozwiązanie problemu z ograniczoną liczbą etatów,
 • zwiększenie elastyczności finansowej przez przesunięcie płatności kosztów pracowniczych,
 • ograniczenie kosztów administracyjnych, związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników zewnętrznych,
 • profesjonalną obsługę administracyjną pracowników, 
 • oddelegowanego do obsługi projektu doświadczonego i kompetentnego konsultanta.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

tel. biuro: +48 22 864 32 37
email: biuro@hsk.waw.pl

HSK Consulting Sp. z. o. o
ul. Renesansowa 7B
01-905 Warszawa

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj swój e-mail.

Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą polityką prywatności.